Nyheter 2015

01 okt 2015
Integration

Det åländska befolkningsunderlaget är otillräckligt för företagens snabba utveckling. Centern vill göra det lättare för företag att rekrytera arbetskraft utifrån. Det kräver att vi förstärker områden som attraherar inflyttning och gör det enklare att arbeta och bo i det åländska samhället. Åland ska vara attraktivt att flytta till och alla som vill bli ålänningar ska välkomnas och snabbt ges...

Skrivet av i kategorin #världensbästavardag #tillsammans #framgång
30 sep 2015
Vård och omsorg

Vi vill bibehålla och utveckla den goda standard vi har inom vård och omsorg. Alla vårdbehövande ska bemötas respektfullt och värdigt. Centern vill utveckla hemsjukvården och stöda hälsofrämjande vård. Personer med funktionsnedsättning måste visas respekt och lyhördhet genom att deras situation och behov lyfts upp på agendan. Vid vård utanför Åland ska patienten garanteras svenskspråkig...

Skrivet av i kategorin #världensbästavardag #tillsammans #framgång
29 sep 2015
Vi vill att de bästa idéerna ska växa

Centern är ett borgerligt parti som anser att ett blomstrande näringsliv är grunden för allas utveckling. Vi är övertygade om att en gradvis utveckling av den åländska självstyrelsen är det bästa instrumentet för att hävda vår rätt till självbestämmande och därmed förbättra och stärka vårt samhälle. Ordning och reda ska råda. Vårt mål är att skapa förutsättningar för de allra bästa idéerna! Vi...

Skrivet av i kategorin #världensbästavardag #tillsammans #framgång
28 sep 2015
Den digitala vägen framåt

Ettor och nollor skapar framtid. Åland måste ständigt arbeta för att använda den digitala utvecklingen i det fortsatta samhällsbygget. IT-företagen står starkare än någonsin och är framgångsrika tjänsteexportörer. Centern har dragit gång Ålands Digitala Agenda (ÅDA) vilket är en bra början på vägen mot framtiden. Det krävs dock mer och en infrastruktur som gör fortsatt utveckling på IT-området...

Skrivet av i kategorin #världensbästavardag #tillsammans #framgång
25 sep 2015
Kommunerna ska välja själva

Litet är gott! Den nordiska framgångssagan bygger på starka och självständiga kommuner. Ur lokalsamhällets trygghet fostras kreativa och modiga vuxna. Det är viktigt att barnomsorg, skola och vården om de äldre hålls så nära hemmen som möjligt. Centern stöder kommunala samarbeten där sådana upplevs som rationella och vi arbetar för en central kommunal socialtjänst (KST).


Skrivet av i kategorin #världensbästavardag #tillsammans #framgång

Sidor