Nyheter 2014

09 sep 2014
Arbetet med KST går också vidare

Det råder lite olika meningar om det fortsatta arbetet med Kommunernas socialtjänst (KST) och dess förverkligande. Kommunerna står på olika sidor, beroende på om de för ögonblicket uppfattar sig själva som förlorare eller vinnare. I lagtinget och i våra roller som företrädare för hela Åland kan vi inte låta sådant stoppa reformen. Är man ålänning och hamnar i problem ska man kunna lita på att...

Skrivet av i kategorin Lagtinget
09 sep 2014
I veckan kommer tilläggsbudgeten

Veckan som kommer blir även den spännande. Då landar den första tilläggsbudgeten för året på lagtingets bord med förslag som helt säkert kommer att väcka uppståendelse och mycket känslor, inte minst när det gäller investeringarna i skärgården. Från Centerns sida har vi låtit två väldigt viktiga fakta genomlysa våra beslut: 1. Vi försöker alltid och hela tiden se till hela Ålands bästa. 2. Vi...

Skrivet av i kategorin Lagtinget
09 sep 2014
Trepartimöte om handlingsprogram och skärgår

Under i stort sett hela torsdagen möttes de tre partierna som utgör dagens landskapsregering för att dels diskutera regeringsprogrammet och vad som gjorts/inte gjorts och dels bena ut problematiken kring de stora investeringar som krävs i skärgårdstrafiken. När det gäller regeringsprogrammet ligger självklart mycket i betraktarens egna ögon hur framgångsrikt man tycker regerandet har varit....

Skrivet av i kategorin Lagtinget
09 sep 2014
Den första effektivitetsrevisionen

Den nybildade Landskapsrevisionens (http://www.revisionen.ax) första effektivitetsrevisioner har behandlats av finans- och näringsutskottet under sommaren. Det är intressanta rapporter med mycket matnyttigt för förvaltningen att bära med sig. Landskapsrevisionen ska förutom den årliga revisonen i fortsättningen även granska effektiviteten i förvalningen. De två första som granskades var ÅHS...

Skrivet av i kategorin Lagtinget
09 sep 2014
Så ska Åland bli ett hållbart samhälle

Rubriken på meddelandet från landskapsregeringen är ”Meddelande för strategi för hållbar utveckling”. Det kom till lagtinget i våras och under sommaren har det hanterats av samtliga tre större utskott i lagtinget: finans- och näringsutskottet, lag- och kulturutskottet samt social- och miljöutskottet. Det förstnämnda har varit huvudutskott och godkände sitt betänkande i torsdags. Debatten i...

Skrivet av i kategorin Lagtinget

Sidor