Nyheter 2014

22 sep 2014
Vårdöbron blir en stridsfråga

Trots att den planerade investeringen i den nya Vårdöbron inte är väldig, i förhållande till hela Ålandsbudgeten, är känslorna starka kring projektet. Hittills är det bara Centern och socialdemokraterna som följt experternas råd att det klokaste i detta skede är att bygga en helt ny bro istället för att riskera en lång och troligen både svår och dyr renovering av den gamla. Moderater,...

Skrivet av i kategorin Lagtinget
22 sep 2014
Minskade kostnader för Åland

Halvårsuppföljningen av budgeten, som infördes för första gången i fjol på uppmaning av finans- och näringsutskottet, visar att de offentliga utgifterna minskat något. Dels beror detta på att PAF-medel använts till olika projekt men mest handlar det om kostnadsinbesparingar inom Ålands gymnasium och infrastrukturavdelningen. Pensionsutbetalningarna steg också något. Till följd av försiktighet...

Skrivet av i kategorin Lagtinget
22 sep 2014
Ekonomin fortsätter att krympa

Den andra tilläggsbudgeten som just nu behandlas i finans- och näringsutskottet inleds med en allmän skrivning som kortfattat beskriver det ekonomiska läget i Finland som spänt. I den bästa av världar kan en måttlig svängning uppåt äga rum efter mitten av detta år. Om det inte gör det, vilket ter sig troligast, kan vi notera tredje året i följd helt utan tillväxt i Finland. Det är såklart...

Skrivet av i kategorin Lagtinget
16 sep 2014
Uttalande från Åländsk Centers öppna styrelsemöte i Käringsund 11.09.2014

VIKTIGT DRIVA PÅ FÖRVERKLIGANDET AV KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST (KST)


Åländsk Center möttes för öppet styrelsemöte i Eckerö, Käringsund, i torsdags. Det var som vanligt ett välbesökt möte med cirka 30 deltagare från i stort sett hela Åland på plats. Styrelsen och de närvarande visade stort stöd för lagtingsgruppens position vad gäller byggandet av en ny Vårdöbro, time-out i Åva-...

Skrivet av i kategorin Åländsk Center
12 sep 2014
Nästa vecka: debatt om tilläggsbudgeten

Det råder på flera sätt hela havet stormar när det handlar om årets andra tilläggsbudget som lämnades till lagtinget under veckan som gick. På måndag ska tilläggsbudgeten debatteras med början kl 13.00. Det lär bli många åsikter kring varför Åva-Jurmoprojektet är struket och hur det ska gå med den gamla Vårdöbron. För Centerns vidkommande är frågorna inte svåra. När det gäller Brändö-Åva är...

Skrivet av i kategorin Lagtinget

Sidor