Nyheter 2014

05 dec 2014
Fokus på oljeskydd

Östersjöområdet är en ständig källa till oro för oss på Åland som ju finns mitt i havet. Bland hotbilderna finns risken för ett stort oljeutsläpp till följd av alla de transporter som dagligen och året runt passerar vår ö. Vi riskerar att drabbas hårt den dag som olyckan är framme och till råga på det är det oklart om vi till följd av vår demilitariserade status kan ta hjälp av...

Skrivet av i kategorin Lagtinget
05 dec 2014
Inte bara lokala frågor

Ålands lagting är inte bara ett lokalt parlament, eller... Det är det kanske men vi har många internationella avtal och förpliktelser som också måste skötas! Den här veckan har följande ganska udda ärenden hanterats: godkännande av ramavtal om partnerskap mellan EU och Socialistiska republiken Vietnam samt mellan EU och Republiken Filippinerna; överenskommelse med Estland om nödsituationer,...

Skrivet av i kategorin Lagtinget
05 dec 2014
Framtidens näringsliv under lupp

Både måndagens och onsdagens plenum ägnades till stor del åt oppositionens spörsmål om landskapsregeringens ”närings- och arbetsmarknadspolitik”. Spörsmålet baserades på slutsatsen att ”samtliga kurvor” pekar åt fel håll för Åland just nu och avslutades med frågan vilka konkreta sysselsättnings- och tillväxtfrämjande näringspolitiska åtgärder LR avser vidta. Som vanligt ligger graden av...

Skrivet av i kategorin Lagtinget
26 nov 2014
Harry möter Juha

Partiledare Harry träffade igår 25 november finska Centerns partiledare Juha Sipilä i rikdsdagen i Helsingfors. "Jag gratulerade Juha till den senaste valgallupen som ger Centern 25,5% understöd. Jag skämtade även om att hittills har jag kunnat benämna mig som ledaren av nordns största Centerparti, en ställning som nu hotas" säger Harry med ett leende.


Skrivet av i kategorin Åländsk Center
23 nov 2014
Höststämma på Röda Korsgården 5 december

Fredagen den 5 december håller Åländsk Center r.f höststämma. Vi inleder stämman kl 18.00 med en matbit för vilken vi uppbär en kostnad på 10€. Stämmoförhandlingarna börjar kl 19.00. Bindande anmälningar till kansliet tel 25360, 0457-344 9000 eller e-post centern@lagtinget.ax senast onsdag 3 december.


Välkomna!

 


Skrivet av i kategorin Åländsk Center

Sidor