Nyheter 2014

15 dec 2014
Grönt ljus för landskapets näringspolitik

I måndags blev det omröstning om landskapets näringspoltiik i kölvattnet till den näringsdebatt som hölls i lagtinget förra veckan. Oppositionen höll ihop liksom regeringspartierna. Näringspolitik är såklart viktigt men det är ute på marknaderna och i affärandet som det riktiga arbetet ska ske. Enligt den senaste ÅSUB-rapporten finns i dag 13.931 sysselsatta personer på Åland, 7.099 kvinnor...

Skrivet av i kategorin Lagtinget
15 dec 2014
Nu ska det bli lag om familjehem

Redan från början av nästa år kommer en helt ny lag om familjehem att träda i kraft på Åland. Lagen är av blankettlagskaraktär och har tagits i bruk i snabb ordning. Grundetanken med den nya lagen är att göra det enklare och tydligare att ta hand om barn vars biologiska föräldrar av olika skäl inte kan hantera föräldraskapet. Social- och miljöutskottet och Runar Karlsson har hanterat...

Skrivet av i kategorin Lagtinget
15 dec 2014
Förslag om produktionsstöd till vindkraft

I dag kan Åland till 20-25 procent försörja sig på egen vindkraft. I morgon, om det lagförslag som just nu finns i lagtinget godkänns, kan självförsörjningsgraden bli mellan 60-70 procent. Kostnaden för Åland blir 18 miljoner euro medan den finländska andelen blir 60 miljoner euro. Infrastrukturminister Veronica Thörnroos har arbetat hårt och målmedvetet för att få till stånd denna lösning som...

Skrivet av i kategorin Lagtinget
09 dec 2014
Höststämman på Röda Korsgåden 5 december 2014

I fredags höll Åländsk Centern sin Höststämma på Röda Korsgården. Efter den goda fisksoppan inledde partiordförande Harry Jansson mötet med att hälsa de drygt 50 personerna välkomna. Till stämmoordförande valdes vice lantrådet, tillika finansminister, Roger Nordlund. Med fast hand klubbades Harry Jansson till ordförande för 2015. Efter en spännande omröstning om viceordförandeposterna valdes...

Skrivet av i kategorin Åländsk Center
05 dec 2014
Trafiken ett dilemma för Mariehamn

Stadsarkitekt Sirkka Wegelius hälsade på hos lagtingsgruppen i onsdags och redogjorde för vilka långsiktiga planer som Mariehamn och dess politiker har för framtiden. Detta är viktigt för hela Åland på samma sätt som hela Åland är viktigt för Mariehamn. I dag är bostadssituationen i staden under kontroll, det finns färdigt planerade tomter för cirka 2.000 inflyttare. Det räcker uppemot 20 år...

Skrivet av i kategorin Lagtinget

Sidor