Nyheter 2010

11 feb 2010
Ramlagen nödvändigt framtidsprojekt

Nya Åland har i två ledare denna vecka helt sågat förslaget om en ramlag
för Ålands självstyrelse, ett system som skulle ge oss ålänningar
möjligheten att utveckla vårt självbestämmande efter givna ramar. Modellen
är hämtad från Danmarks dynamiska hantering av Grönland och Färöarna.


Nya Ålands argumentation i detta skede av processen är rent obegriplig.
Först i mars...

Skrivet av i kategorin Arkiv
09 feb 2010
Centern efterlyser åländsk samling kring ramlagen

Åländsk Center har en tydlig vision av hur det åländska självstyrelsesystemet bör moderniseras. Såväl partistyrelse som lagtingsgrupp har ställt sig bakom den s.k. ramlagsmodellen. Bland annat den språkliga utvecklingen i Finland ställer krav på ett mer dynamiskt system.


Alla system, även de politiska, behöver förnyas med jämna mellanrum för att inte stagnera. När det gäller den...

Skrivet av i kategorin Arkiv
28 jan 2010
Inget hemlighetsmakeri i finansutskottet!

För dem som läst insändare och ledare i Nyan om hemlighetsmakeri angående behandlingen av golf på Stornäset så vill jag berätta hur finansutskottet skötte frågan. Sedan 2003 har jag suttit med i utskottet, de senaste 2,5 åren som dess ordförande. Under den tiden har aldrig ett förslag till hörande nekats och inget offentligt dokument sopats under mattan. Utskottet hör sakkunniga och kan av...

Skrivet av i kategorin Arkiv
19 jan 2010
Raka rör om Stornäset!

Det har sagts förut men det behöver upprepas: Inget samhälle klarar långsiktigt av att leverera de viktiga samhällsfunktionerna om utvecklingen stannar upp. Därför måste utveckling bejakas och någon måste gå i bräschen.


Turismen är en viktig del av vårt näringsliv. Som destination har Åland en fantastisk potential att utvecklas om vi satsar på kvalitet och service. Kvalitet skapar nya...

Skrivet av i kategorin Arkiv
19 jan 2010
Landskapsregeringen främjar kultur och näringsliv i skärgården!

Från kulturdelegationens budget fördelades 2009 drygt 73 000 € till föreningar och projektgrupper i skärgården. Landskapsregeringen har givit kulturdelegationen ett särskilt ansvar för att fortsätta befrämjande av kulturen i skärgården i enlighet med de erfarenheter som gjorts under projektet ”kultur i skärgården”.


För att ta fram en form för att ta tillvara resurser och samordna dem på...

Skrivet av i kategorin Arkiv

Sidor