Nyheter 2010

20 okt 2010
Visst arbetar vi för en utveckling av norra Åland!

Norra Åland och då främst Godby har varit föremål i tidningsspalterna den senaste tiden.
Då främst försäljning av Mattssons och Godby Center.
I dessa sammanhang har en del kommentarer givits om politikernas tillkortakommande om utveckling av Godby och norra Åland.
Bl.a. så har Johan Dahlman uttryckt sig ” Ni har röstat på Karlsson (jag utgår att han menar undertecknad) , vad...

Skrivet av i kategorin Arkiv
21 sep 2010
Centern välkomnar samordnat näringsliv

Centerns lagtingsgrupp har under hösten diskuterat ett flertal näringspolitiska frågeställningar. Gruppen gästades nyligen av Ålands Handelskammares VD Daniel Dahlén. Center-gruppen välkomnade beskedet om att tre organisationer (Handelskammaren, Köpmannaföreningen och Arbetsgivareföreningen) snart samlas under nya takorganisationen Ålands Näringsliv.


 - Från Centerns sida hoppas vi att...

Skrivet av i kategorin Arkiv
13 sep 2010
Centern efterlyser en ny strategi för att trygga autonomins folkrättsliga status - vill få Ålands FN-kort utrett

Centerns lagtingsgrupp har idag beslutat uppmana landskapsregeringen (LR) att inleda ett samråd med lagtinget om behovet av en ny strategi för att trygga den åländska autonomins status på den internationella nivån.


Centergruppen har en längre tid diskuterat dels påverkan på Ålands folkrättsliga status till följd av bl.a. internationella konventioner och förändringarna i EU-medlemskapets...

Skrivet av i kategorin Arkiv
31 aug 2010
Palaver på torget 2010

Under lördagen bjöd de åländska partierna gemensamt in allmänheten till politisk fest på torget i form av evenmanget "Palaver på torget" en uppföljning av fjolårets Palaver i parken.  Årets Palaver bjöd på flera nya programpunkter bl.a. en åländsk variant av Tv4:s Parlamentet, blixtdueller och en paneldebatt om näringsliv.


 


Varken vädret eller publiken svek. Solen sken från en...

Skrivet av i kategorin Arkiv
13 aug 2010
Champagnen ska hanteras klokt och affärsmässigt

Ett fantastiskt fynd har hittats utanför Föglös skärgård denna sommar. Vi vet ännu inte vad galeasen heter och vems den var men hittills lutar det mot att den sannolikt har förlist mellan 1800 och 1830. Ett intensivt arbete pågår just nu med att utgående från de ledtrådar vi har kunna finna svar på många spännande frågor för att vår historia ska kunna fullbordas.


Champagnehuset Veuve...

Skrivet av i kategorin Arkiv

Sidor