Nyheter 2008

23 okt 2008
Nu måste vi hålla ihop!

Världen står inför en mycket allvarlig lågkonjunktur, vi har en sällan skådad finansmarknadskris och ingen - absolut ingen - kan säga hur det kommer att gå. Då behövs ett stabilt och lugnt ledarskap.
Ålands konjunkturförändringar ligger historiskt lite senare i fas och svänger lite mindre. Vi vet att våra banker är starka i internationell jämförelse, kom ihåg att Ålandsbanken klarade sig...

Skrivet av i kategorin Arkiv
29 maj 2008
Skoldistrikt i Mariehamn

I stadsfullmäktige har 14 ledamöter röstat för att vi i Mariehamns stad på sikt skall ha tre skoldistrikt men att 1-9 skolan i Ytternäs förverkligas när elevunderlaget kräver en sådan. En skrining som ger utrymme för tolkningar.


Tolv ledamöter i fullmäktige ansåg också att man skulle ha den målsättningen men att tre skoldistrikt 1-9 skall förverkligas när elevunderlaget överstiger 1200...

Skrivet av i kategorin Arkiv
29 apr 2008
Replik till ledaren i Ålandstidningen 25 april

Niklas Lampi har den 25 april en ledare om offentliga sektorns storlek.


Till vissa delar håller jag med Lampi där han bl.a. skriver att världen (Åland) förändras och förvaltningen med den.


Naturligtvis bör landskapet avveckla sådant som förändringen har medfört att inte längre är nödvändigt.

Förvaltningen och den offentliga sektorn måste ständigt vara i förändring och...

Skrivet av i kategorin Arkiv
19 mar 2008
Ny matta nödvändigt till Eckeröhallen senast i höst

Kommunfullmäktige i Eckerö fick på sitt senaste möte tydlig och bra information av Eckeröhallens styrelseordförande Tomas Karlsson och hallchefen Ove Sundblom. Vilken positiv känsla och tro på hallen de förmedlade. Hallen är mycket bra, driftskostnaderna har slimmats och hallen har ett gott rykte. Men inte så länge till, det krävs beslut om finansieringen av ett nytt underlag mycket snart....

Skrivet av i kategorin Arkiv
07 feb 2008
Kyrkan - skatter och språk.

Av referat från diskussionerna mellan biskop Gustav Björkstrand och landskapsregeringen kan man få uppfattningen att det är landskapsregeringen som försatt församlingarna i den försämrade ekonomiska situationen. Församlingarna på Åland har lägre intäkter efter att det allmänna skatteavdraget införts.
Kyrkan i Finland...

Skrivet av i kategorin Arkiv

Sidor