Nyheter 2007

13 sep 2007
Gå inte i fällan!

Maratondebatten om självständighet stjäl utrymme och energi från angelägna frågor. Folk har tröttnat på det teoretiska bollandet och vill höra hur partierna tänker förbättra människornas vardag i verkligheten.


Gå inte i fällan och tro att de som utvecklar självstyrelsen har bevisbördan. Det är Ålands framtids sak att bevisa sin hypotes, men efter varje utredning blir frågetecknen fler...

Skrivet av i kategorin Arkiv
13 sep 2007
Alandica och kulturen

Jag anser att det måste finnas en "spindeln i nätet" som koordinerar kulturen på Åland och även säljer den utåt.


Jag tror däremot inte på att denna person skall vara anställd av landskapsregeringen. För att denna låt oss kalla den koordinator skall ha stark drivkraft och tjäna föreningarnas intressen anser jag att det är föreningarna som skall anställa den.

Mitt förslag är att...

Skrivet av i kategorin Arkiv
13 sep 2007
Billigare att åka buss

Socialdemokraternas ordförande Barbro Sundback anser att landskapet bör införa avgiftsfri buss på landsbygden.


För drygt ett halvår sedan beslöt lagtinget på förslag från Landskapsregeringen (LR) att sänka avgifterna. Beslutet om detta i LR är nu gjord och kommer att gälla fr.o.m. 1 oktober detta år.


Avgifterna är sänkta med 20 % med en maxtaxa om 4 euro/enkel resa. Ett...

Skrivet av i kategorin Arkiv
03 sep 2007
Alandica som kulturhus

Senhösten 2008 kommer Alandica kultur & kongress stå klar. Alandica är en viktig satsning för vår självstyrelse, för vårt språk och för vår kultur. Vi får en nationalscen för den åländska självstyrelsen och en viktig arena för större och mindre kulturprojekt på Åland.


Förhoppningen är att Alandica skall blir ett levande hus och en motor för det landbaserade kultur- och...

Skrivet av i kategorin Arkiv
28 aug 2007
Sophantering på Åland

Under många år har sophanteringen varit ett problem.
Hur skall man sortera, vilka avgifter gäller, vad är bäst för miljön, hur skall samarbete vara mellan kommunerna osv.


För närvarande är sophanteringen en fråga för de åländska kommunerna.
Många kommuner har genom MISE försökt få en tillfredställande hantering.


Kritiken från allmänheten om MISE:s verksamhet har varit...

Skrivet av i kategorin Arkiv

Sidor