Nyheter 2007

17 sep 2007
Kommunala förtroendeuppdrag skall vara intressanta!

Under min period som ansvarig för kommunerna har det med en mun förts fram samma åsikt – det är inte tillräckligt intressant att vara kommunpolitiker idag. Resurserna räcker bara till det som kommunen i lag är tvungen att erbjuda medborgarna det finns inget utrymme för att utveckla kommunen.För att råda bot på detta har landskapsregeringen infört ett nytt landskapsandelssystem som medför mer...

Skrivet av i kategorin Arkiv
17 sep 2007
Är det rätt att få skita ner miljön om man betalar?

Genom att köpa utsläppsrätter kan vi bedöva samvetet och få folk att tro att den skit vi släpper ut är ofarlig, ja rent av ren ...

Jag fick mig en tankeställare när jag läste de obundnas pressrelease om valbussen. Det hördes bra när Danne Sundman förklarade att partiet hade köpt så kallade utsläppsrätter för att med gott samvete köra kors och tvärs över Åland på sin valturné.

...
Skrivet av i kategorin Arkiv
14 sep 2007
Vårdlöner

Jag och en andra politiker som bloggar har fått frågor om vårdlöner. Det är väldigt få som svarat. Därför passar jag på att utmana er andra och skicka denna viktiga fråga vidare via tidningen.


Jag håller med dem som anser att fokus när det gäller vårdarlöner varit på sjukvården - kanske framför allt sjukskötarna och att den borde var på hela vårdsektorn - all vård- och omsorgspersonal...

Skrivet av i kategorin Arkiv
14 sep 2007
Hemspråksundervisning

Socialdemokraterna vill in i stadsfullmäktige för att arbeta för att hemspråksundervisning skall införas i Mariehamns skolor. I grundskolelagen för landskapet Åland står att undervisningsspråket i våra skolor är svenska. Skall man införa hemspråksundervisning krävs en lagändring - vilken skall drivas av undervisningsministern i landskapsregeringen - som de senaste tre åren varit - en...

Skrivet av i kategorin Arkiv
14 sep 2007
Driv de handikappades frågor

ÅSUB ska på uppdrag av Landskapsregering göra en undersökning om de handikappades ekonomiska situation, det kommer att bli mycket intressant att ta del av resultatet. Men det är inte bara ekonomin som är knepig för dessa människor. Man behöver också få hjälp med tolkning av lagar, stöd i kontakterna med sin kommun, speciellt om man inte får den hjälp man anser sig behöva.


Det finns...

Skrivet av i kategorin Arkiv

Sidor