Nyheter 2007

27 sep 2007
Använd kommunalskatten med en miljö och socialmässig inriktning

Höj reseavdraget för dem som kör av landskapet godkänd miljöbil med 25 %. Det skulle stimulera till införskaffande av miljöbil samt ge dem som jobbar i glesbygden möjligt att köra miljövänligt. Höj grundavdraget i kommunalbeskattningen så att ingen som lever under existensminimum betalar skatt. Genom att använda beskattningen för kreativa lösningar med en sådan inriktning skulle vi lära oss...

Skrivet av i kategorin Arkiv
26 sep 2007
Energi och klimatmål

Det är med största tillfredsställelse vi kan notera landskapsregeringens energigrupps strategidokument för energifrågor som nu börjar ta form för offentlighet. Man lyfter nu fram att på Åland enligt EU: s klimatmål ersätta fossila bränslen med förnyelsebar energi.

Under 1990- och 2000 talen har jag haft förmånen att i mitt arbete vara med och ersätta fossila bränslen med investeringar i...

Skrivet av i kategorin Arkiv
26 sep 2007
Köp aktier i vindkraft Jack!

Replik till Jack Sjölund:


Jag börjar med att besvara din sista fråga, alltså ”vilka revolutionerande metoder Tobben kommit på för att minska miljöbelastningen”. Jag är inte uppfinnare, men jag tar till mig information och råd hur jag och min familj kan tära mindre på miljön. Vi var bland de första som installerade jordvärmepump 1984, vi är noga med sortering av vårt avfall och har två...

Skrivet av i kategorin Arkiv
26 sep 2007
Minskning av utsläpp från fiskodlingar

I Ålands radios miljödebatt hävdade jag att utsläppen från fiskodlingar minskat de senaste åren. Den uppfattningen delades inte av Karl-Erik Williams fs. I en insändare skriver han ” utsläpp av fosfor från fiskodling år 2002 var 22 ton, utsläppen 2005 var 28 ton alltså en ökning med 27%. Var finns förbättringen?”


Jag anser att tre år är en för kort tid (2002-2005) för att på ett...

Skrivet av i kategorin Arkiv
26 sep 2007
Äldreboende på Bergö

Mellan raderna kan man tydligt se att de frisinnade i Lemland är beredda att betala över 500 000 € för ett område för äldreboende på Bergö. Kvadratmeterpriset skulle vara 20,57 € om man inkluderar ett ca 6 500 m2 stort åkermarkområde på Järsö. Därtill ingår ca 2 ha vatten.


Själv satt jag med i den arbetsgrupp som hade som uppgift att utvärdera de markområden som erbjudits kommunen....

Skrivet av i kategorin Arkiv

Sidor