Nyheter

13 jan 2021
Höglund tar över stafettpinnen


Sittande finansminister Torbjörn "Tobben" Eliasson lämnar idag över stafettpinnen till Roger Höglund. Eliasson kommer vi nu hitta i lagtingsdebatterna i egenskap av lagtingsledamot.

Roger Höglund har en gedigen finansiell bakgrund, en riktig ”siffernisse” med ekonomi som vardagsmat. Både som företagare och kommunalpolitiker har ekonomin varit fokus och finansministerposten blir en...

Skrivet av i kategorin Finansministerbyte
21 dec 2020
Utmanande läge

Ett framåtblickande anförande höll gruppledare Jörgen Pettersson i frågan om förslag till budget för Åland 2021. Vi är i ett utmanande läge och åtgärder vi inte är vana vid är nödvändiga.

Här kan du läsa hela anförandet:"Talman,

för att vi ska klara oss framöver finns det två saker vi aldrig får glömma. För det första att det finns arbetsplatser för vår befolkning. För det...

Skrivet av i kategorin Budget 2021-Utmaningar-Coronaårets spår
16 dec 2020
Återhämtningspengar från EU


Vad vill vi göra med de 12 miljonerna från EU:s återhämtningsfond? Det hittar man väl beskrivet i Centerns gruppanförande, som hölls av andre gruppledare Robert Mansén. Är man nyfiken på innehllet så hittar man hela anförandet nedan.

 


Gruppanförande - Ålands reform- och investeringsprojekt i EU:s facilitet för återhämtning och resiliens. Centern 14.12.2020 – Robert Mansén

...
Skrivet av i kategorin Corona-Återhämtningsfond-EU
08 dec 2020
Kommunstrukturen


Frivilliga samgåenden mellan kommuner möjliggörs genom ändringar i lagstiftningen om den kommunala indelningen är utgångspunkten i Roger Höglunds anförande.


Vill du läsa anförandet i sin helhet så finns det här;

"Kommunerna har sitt ursprung i socknarna som uppstod runt kyrkorna. Kommunen övertog fattigvården som tidigare skötts av socknen och undan för undan fick kommunen flera...

Skrivet av i kategorin Kommuner-Frivillighet- Samgåenden-Morötter
07 dec 2020
Frågan om mensskydd är även männens fråga

Vill du läsa den senaste insändaren från Centerns lagtingsgrupp, som också grevs gemensamnt med Hållbart initiativ? 


"Ett enhälligt parlament i Skottland har gått i bräschen för något helt nytt och som första land i världen infört gratis mensskydd. Ska vi på Åland följa detta exempel? På Åland har frågan varit aktuell tidigare i olika sammanhang. Mensskydd är ju ofrånkomligen en...

Sidor