Vi vill att idéer ska tillåtas växa

Ända sedan år 1979 har Centern varit med och styrt Åland och skapat grogrund för det välstånd vi åtnjuter. Vi har långsiktigt, kraftfullt och tålmodigt arbetat för trygghet, jämställdhet och för hela Åland. Vi vill fortsätta att stärka hela Åland och vi vill förbättra världens bästa vardag genom att förbättra där vi kan och förändra där det är klokt.

Centern anser att vi alltid måste ha en ekonomisk bas som tryggar sjukvården, omsorgen och utbildningen. Detta förutsätter en ansvarsfull ekonomisk politik och att vi ständigt ser över den offentliga sektorns arbetsformer och struktur. Den offentliga ekonomin ska vara i balans. Utgifterna och intäkterna ska långsiktigt vara lika stora. All fokus ligger på att behålla och utveckla arbetsplatserna på hela Åland.

Åländsk Center har lång erfarenhet av regeringsansvar både i goda och dåliga tider. Över tid har vi skapat ett samhälle där människor kan och får växa utifrån sina egna förutsättningar. Det krävs mod att ta ansvar och beslutsamhet att genomföra förslag, men också lyhördhet och ödmjukhet gentemot medborgarna. Centern besitter dessa förmågor. Vi skapar plats för dina idéer att växa.

Det ska vara skoj att leda! Politik är ledarskap och konsten att inspirera alla medborgare att göra sitt bästa för sig själva och för alla andra. Samhällsbygge sker gemensamt och det kräver visioner, beslut och förmågan att ha roligt! Inspirerade ålänningar skapar framtidstro och affärsmöjligheter. Centern erbjuder långsiktig uthållighet.

#världensbästavardag