Vi uppdaterar hemsidan

Mycket nytt har hänt sedan valet i oktober 2015. Detta vill vi givetvis berätta och informera kring. Vi håller som bäst på att uppdatera hemsidan och kommer inom februari månad vara klara med arbetet. Vi ber vänligen om överseende med att vissa delar av materialet är föråldrat och viss information saknas. Vill Du veta något eller tycker Du att något saknas på hemsidan, ta gärna kontakt på centern@lagtinget.ax. Ha en bra dag!