Vi fortsätter bygga det goda samhället

Stärkta av ett stort förtroende från väljare över hela Åland fortsätter vi arbeta för det goda samhället. Oavsett roll är Centern en garanti för den trygghet och företagsamhet  som skapat den åländska välfärden och gjort det möjligt att bygga en stark självstyrelse. 

Enligt vår uppfattning är det småskaligheten, det enskilda engagemanget och alla företag som är viktigast i ålänningarnas vardag. Vi ställer oss tveksamma till den vänsterregering som är på väg att skapas och vi kommer att fortsätta hålla fokus på hela Åland som ett tryggt och jämställt samhälle. 

Vi har arbetat för den åländska självstyrelsen sedan snart fyrtio år tillbaka och fortsätter självklart vara det starka parti som Åland behöver. I ekonomiskt utmanande tider är omsorgen om de svaga, det privata näringslivet och kontakterna mot omvärlden viktigare än någonsin.