Veronica lyckades med vindkraftsstöd

Infrastrukturminister Veronica Thörnroos är både glad och stolt sedan hon nåtts av det blada beskedet från riksdagens ekonomieutskott i dag. Samtliga ledamöter i utskottet, med undantag av två Sannfinländare, har röstat ja till sammanlagt 60 miljoner euro för att bygga ut tre vindkraftsparker på västra Åland.

”Det handlar om den största satsningen hittills när det gäller att skapa ett hållbart samhälle, baserat på grön energi”, säger Veronica Thörnroos.

Stödet är ett resultat av många års planering och tusentals mötestimmar och är i alla avseenden unikt, inte minst mot bakgrund av att stöd till näringslivet enligt självstyrelselagen faller under åländsk behörighet.

”Jag är glad över att de ansvarskännande finländska politikerna insett potentialen i den åländska vinden. Den här satsningen tillsammans med den nya Finlandskabeln gör det möjligt för Åland att till och med exportera elektricitet till omvärlden”, säger Thörnroos.

För att övertyga sina kolleger i Finlands regering och riksdag har Veronica Thörnroos haft god hjälp av SFP-ledamoten Lasse Gästgifvars som för övrigt också gått i skola på Åland.

”Och Mats Löfström har varit till stor hjälp när det gäller att förbereda för notifieringen i Bryssel. Det är viktigt att ha ett brett kontaktnät och känna de rätta människorna”, tillägger Thörnroos.

Vindkraftsstödet behandlas slutligt i riksdagen nästa vecka.