Vårstämma på Hammarbo 24/5 2015 kl 14.00

Med avstamp i historien tar vi sikte på framtiden. Det började år 1976 på Hammarbo. Nu fortsätter vi framåt!

Program:
Ordförande Harry Jansson hälsar välkommen.
Riksdagsledamot Mats Löfström blickar tillbaka på den spännande våren.
Talman Britt Lundberg om hela Ålands framtid.
Per Lodenius från svenska Centern om framgångarna i valet.
Förste vice ordförande Jörgen Pettersson lyfter valårets viktiga frågor.

Stadgeenliga ärenden.

Servering

Anmäl ditt deltagande senast onsdag 20 maj kl. 14.00 till centern@lagtinget.ax, tel. 25360 eller 0457 344 9000/Cia Numelin.

Välkommen!

(Bilden: En annan glad stämma från Hammarbo)