Vårdö vill vara en skärgårdskommun

Centern fortsatte på söndagen den kommunrunda som pågått sedan i fjol höstas. Vårt mål är att åka runt och lära oss av den vardag som folk delar.

Den här gången var Vårdö målet och ett trettiotal vårdöbor slöt upp för att prata framtid. På Vårdö togs alla med överraskning då Ålands landskapsregering över en natt beslöt att Vårdö, dit det krävs en eller två färjor för att komma, inte längre är en skärgårdskommun. Detta beslut får långt gående konsekvenser och drabbar det lokala näringslivet mycket hårt. Denna fråga är väldigt viktig för de 450 bofasta på Vårdö vilka alla just nu känner sig överkörda. Beslutet att ta bort Vårdö från listan över skärgårdskommuner har skett helt utan beredning. Skärgårdsnämnden hördes aldrig, Vårdö kommun fick ingen fråga överhuvudtaget. Allt har skett genom maktspråk och ogenomtänkta beslut.

– Detta är oerhört allvarligt. Från Åländsk Centers sida har vi alltid lyft betydelsen av självstyrelsen, dialog, långsiktighet och hållbarhet. Detta handlar både om förhållandet mellan Åland och Finland och mellan de åländska kommunerna och landskapet Åland. Vi kan inte hävda självstyrelse i ena fallet och lite mindre självstyrelse i det andra. Landskapsregeringen omyndigförklarar kommunerna med sitt agerande, säger Centerns ordförande Jörgen Pettersson.
Vårdö är ett utmärkt exempel på närdemokrati när den är som bäst. Här finns inget partiväsen, alla jobbar för sin bygd och att Vårdö skulle försvinna som kommun finns inte på kartan. Fokus ligger på att sköta barnen, skolan och äldreomsorgen. Kommunen har redan i dag omfattande samarbeten med andra kommuner.

– Det råder en väldigt stark vilja ute i kommunerna att man vill bibehålla (och förbättra) det nuvarande systemet. Kökar vill fortsätta som egen kommun, Sottunga vill göra det, Hammarland, Saltvik, Föglö, och så vidare. Mot den bakgrunden är det väldigt konstigt att se hur starkt landskapsregeringen driver en centraliseringslinje som helt tycks sakna stöd bland de berörda.

Med från Centerns sida var Jörgen Pettersson, Annika Hambrudd, Mathias Johansson, Mats Ekholm, Camilla Andersson, Anita Husell-Karlström, Veronica Thörnroos och Jenny Schuhmeister.