Vård och omsorg

Vi vill bibehålla och utveckla den goda standard vi har inom vård och omsorg. Alla vårdbehövande ska bemötas respektfullt och värdigt. Centern vill utveckla hemsjukvården och stöda hälsofrämjande vård. Personer med funktionsnedsättning måste visas respekt och lyhördhet genom att deras situation och behov lyfts upp på agendan. Vid vård utanför Åland ska patienten garanteras svenskspråkig service. Olycks- eller sjukdomsdrabbade på hela Åland ska alltid kunna erhålla akuttransport till vård.

Samordningen mellan hemvård och hemsjukvård ska utvecklas ytterligare.
Godby hälsocentral ska vara kvar i Godby.
Det är dags att se över personalpolitiken vid ÅHS för att minimera antalet tillfälliga förordnaden.
Förebyggande insatser för barn och ungdomars psykiska hälsa och mående ska prioriteras.