”Vår framtid det handlar om”

Går det verkligen att locka folk till ett politiskt seminarium några dagar före midsommar? Svaret är efter Åländsk Centers jordbrukspolitiska seminarium 19 juni ett rungande Ja! Över 150 personer samlades i fd. Naturbruksskolans lokaler för att lyssna på och diskutera det nya landsbygdsprogrammet LBU. - Det är ju vår framtid det handlar så det är självklart att vi tar oss tid, hördes från flera av deltagarna. Och det är sant: det är via LBU som en avgörande del av jordbrukets lönsamhet och därmed själva framtiden för det åländska livsmedelsklustret avgörs.

Partiordförande Harry Jansson betonade i sitt hälsningstal vikten av dialog och diskussioner mellan producentledet och i första hand näringsminister Fredrik Karlström. Och mötet präglades av vilja till diskussion även om flera av inläggen vittnade om den stora oro som finns inför det första utkastet till LBU-program. Förutom näringsministern deltog Sölve Högman, Ole Blomqvist, Anki Mansén-Kalm och Tage Eriksson i panelen.

På bilden ses mjölkbonden Trygve Sundblom ställa några frågor till panelen.