Utskottsja till utbyggd vindkraft

På fredagen enades finans- och näringsutskottet kring ett betänkande över landskapsregeringens förslag till sammanlagt 18 miljoner euro i stöd till tre vindkraftsparker. Vid sidan av det ska finska regeringen skjuta till 60 miljoner euro under samma tid. Innan projekten blir verklighet måste riksdagen i Helsingfors och det åländska lagtinget uppta anslagen i budgeten. Nu är i alla fall lagparagraferna på plats. Kvar finns egentligen bara den kommande finska regeringens besked om att riksdagens beslut kommer att respekteras – oavsett den nya regeringens sammansättning.