Utbildningen till sjukskötare på Åland?

Socialdemokraterna säger att vi skall ha en bra omsorg och vård på Åland men hur går detta ihop med följande. På vårkanten hade jag en diskussion med utbildningsministern, då jag ställde frågan; Varför hoppar så många elever av utbildningen till sjukskötare? Hon sa att hon skulle utreda saken. Det har ingenting hörts och fenomenet fortsätter, nu måste vi rädda det som räddas kan, därav denna skrivelse.

I januari 2006 började 18 elever sin 3,5 års långa utbildning inom vård på högskolan, redan efter 1,5 år hade 8 elever hoppat av sin utbildning. Nu har vi oktober 2007 och ytterligare 3 elever har slutat eller ej fått fortsätta. Får denna avgång fortsätta blir ingen sjukskötare utexaminerad från denna årskull. Vad är orsak till detta? Är utbildningen för fokuserad på forskning på svåra analyser av forskningsrapporter, är det forskare eller sjukskötare som vårdar sjuka människor som vi behöver? Är utbildningen mera anpassad för en student som är van att ta till sig teoretiska kunskaper, eller för en utbildad närvårdare med praktiska kunskaper, båda grupperna måste ges möjlighet att få en sjukskötarexamen oberoende av bakgrunden. Ges det hjälp och stöd till studeranden som har problem med att förstå vårdteori på engelska eller har problem med svenska språket för att man har ett annat språk som modersmål, i det här fallen borde stödundervisning erbjudas och möjlighet att avlägga proven muntligt. Har vårdlinjen erbjudit sådan möjligheter? Ett så stort bortfall av elever måste ändå påverka skolans ekonomi på ett eller annat sätt? En 1/3 studerande kvar men ändå samma lärarkår, hur går detta ihop. Strunta i det om alla antagna studerande får en examen bara jag får ha kvar min lön, så kan man inte tänka idag när vårt samhäller skriver efter utbildad sjukvårdspersonal. Det kan inte var som rektorn sägen att högskolan har en mycket hög % utexaminerade av antagna studeranden. Vi i Centern vill att våra ungdomar skall få en bra och ändamålsenlig utbildning här är på Åland, speciellt nu när det satsas på en utbyggnad av ÅHS.

Dennis Björk (c)

Lagtingskandidat 42