Ungdomspolitiken

Ungdomarna utgör ett socialt kapital som behöver förvaltas – det är allas vår investering i framtiden. Det ska vara enkelt och lättillgängligt att göra sin röst hörd. Centern vill att ungdomar ska stimuleras till eget engagemang för sin egen utveckling och för samhällets bästa. Ungdomslokalerna är viktiga samlingspunkter i kommunerna. De åländska ungdomsorganisationerna ska stödas i uppgiften att upprätthålla naturliga samlingsplatser och aktiviteter även i glesbygden – till exempel ”skruvarplatser” för motorintresserade och replokaler för musikgrupper.