Trafiken är skärgårdens livsnerv

Det har sagt många gånger tidigare men tål att upprepas, trafiken är skärgårdens livsnerv. Det är också en av orsakerna till att Centern har varit med i det konkreta arbetet för att skapa så goda förutsättningar för skärgårdstrafiken som möjligt. Som exempel kan nämnas fleråriga turlistor, ett utvecklat bokningssystem (som ännu kan bli bättre) , driftsprivatisering med inbesparingar om cirka 3 miljoner per år samt  kortrutt i skärgården. Vad gäller prioriteringar i skärgården för de närmaste åren har vi sagt att man bör börja bygga på östra Föglö, eftersom det är där de faktiska inbesparingarna går att göra. För att möta det ökade trafikbehovet mellan Föglö och södra skärgården bör Skarvens turlista intensifieras. Därefter bör bro över Prästösund prioriteras. Vi stöder således inte tankarna på en ny elektrifierad linfärja i 10 miljoners klassen över Prästösund. En fast vägförbindelse mellan Sund och Vårdö är miljösmart och ekonomiskt och socialt hållbart samtidigt som vi då bygger bort ett färjpass (och 2 linfärjor).

Vi kommer längre fram att presentera våra förslag för hur vi tror att skärgårdstrafiken bäst kan utvecklas. Det kommer vi att göra tillsammans med de som i första hand berörs av den, det vill säga skärgårdsbor, besökare, det offentliga Åland och det privata näringslivet.

Veronica Thörnroos

Partiordförande