Tehystrejen är över

Det är en stor lättnad för alla inblandade att Tehystrejken fick ett slut. Alla är nu tillbaka på jobb och arbetet med att återskapa arbetsglädjen och kamratskapen mellan kolleger pågår som bäst. Runar Karlsson sitter med i ÅHS styrelse och har arbetat hårt med att göra tiden efter konflikten så konstruktiv som någonsin är möjligt.