Tankar om Ålands Radio och TV

Jag vill med anledning av det extra anslaget till Ålands Radio och TV komma med en tanke och åsikt.

Det skulle vara bra att radion kan ha TV-utsänd valvaka, men detta borde ha funnits med i den ordinarie budgeten för valåret 2007.

Att nu ta beslut om pengarna när det i verkligheten blir det nyvalda lagtinget som formellt skall godkänna anslaget.

Det är fullt möjligt för radion att finansiera sändningen med överskott från tidigare år och senare få detta kompenserat av nästa lagting.

Sedan vill jag framföra min åsikt och tanke att jag tycker att licensfinansieringen skall slopas och att radions verksamhet finansieras över budgeten direkt, detta av flera orsaker.

Först på grund av att licensen i praktiken är en form av skatt som fördelas ojämlikt, men alla har i princip ändå tillgång till utbudet.

Det andra är att radion styrs av ett förvaltningsråd som utses av de partier som har representation i lagtinget och därmed har dessa medlemmar en politisk bakgrund som skall välsigna den ”beställning” som radion skall uppfylla för en public-serviceradio.

Jan-Erik Mattsson (c).