Tack Fabian Westerlund för din insändare 8.12.

Något måste göras åt rattfyllona, som åker fast gång efter gång, och får "hårda straff 35 dagars fängelse som omvandlas till 35 timmars !!!! "Samhällstjänst"
Dessa fyllon är enligt rättsväsendet väldigt effektiva om dom på en timme gör 8 timmars jobb? Eller har dessa personer inte 8 timmars arbetsdag liksom, nyktra personer?
Rättsmaskineriet har havererat. Något måste göras, och göras nu.

Varför finns fängelsestraff om det aldrig används?

Vård, skicka missbrukarna på tvångsvård, så länge att personerna inser att dom måste ändra sig!
Beslagta fordonen och sälj dom, andra gången någon åker fast, och det som erhålles för fordonen tillfaller samhället.
Alternativt låt missbrukarna betala och installera alkolås.
Lagarna måste följas, javisst men alla ser att dom inte fungerar, SÅ ÄNDRA LAGARNA SÅ ATT VI FÅR BORT FYLLONA FRÅN VÅRA ÅLÄNSKA VÄGAR.
Åland har egen lagstiftningsrätt inom detta område, så lagtingsledamöter sköt era uppgift, och ändra lagarna så att vi får bort fyllona från vägarna!

Ralf Holmberg