Tack för att du gjorde din röst hörd

Ett stort och ödmjukt tack för stödet vi fick i både lagtingsvalet och kommunalvalen. Vi kommer förvalta var endaste röst med omsorg och respekt och vi kommer lyssna på er.

En ökning med 2 mandat till 9 mandat i lagtingsvalet ger oss en möjlighet att bedriva en lyhörd politik och detta kommer vi också ha med oss in i regeringsförhandlingarna. Under 4 år i opposition har vi värnat och aktivt jobbat för den kommunala självstyrelsen, detta ser vi som en av orsakerna att Centern också gått fram i kommunerna runt om på Åland.

Vi vill tacka varendaste en som bidragit till denna valseger. Val är ingen enmansshow utan ett lagarbete, ingen nämnd och ingen glömd.

 

Nu börjar vi jobba framåt för hela Åland!