Svar på insändarna om lagen om landskapsbidrag till bildningsförbund

Socialdemokraternas Barbro Sundback skanderar om "skandalöst lagförslag" och avser landskapsregeringens förslag om landskapsbidrag till bildningsförbund. I insändare lyfter hon fram vikten av den fria bildningen. Det är minst sagt pinsamt.

Socialdemokraterna borde lyfta spegeln och fundera över varför man under sin period med ansvar för utbildningspolitik inte engagerade sig ett dyft i den efterlängtade lagstiftningen trots att det fanns ett förslag färdigt utarbetat av en arbetsgrupp. Om den fria bildningen skulle vara viktig för socialdemokraterna skulle man tagit vara på förslaget som utarbetats. Istället gjorde socialdemokraterna ingenting och nu väljer att högljutt gnälla i opposition!

Landskapsregeringen har lagt fram ett lagförslag till lagtinget med nya bestämmelser om landskapsbidrag till bildningsförbund. Förslaget har på insändarsidorna fått kritik för målsättningen att verksamheten skall rikta sig till medlemmar inom förbundens medlemsföreningar.

Ur Arbetarnas bildningsförbunds stadgar kan man läsa att ABF:s verksamheten tydligt riktar sig till föreningar.
Generellt är meningen att föreningar alltid skall verka för sina medlemmar. Lagförslagets skrivning att man bör ha medlemskap i någon av förbundets medlemsföreningar anses därför vara i linje med förbundets stadgar. Att lagen skulle kräva föreningstvång är överdrivet - det skulle heller inte vara möjligt. Grundlagen tillåter inte att man skall tvingas uppge om man är medlem i en förening eller inte.

Åland har en omfattande fri bildningsverksamhet. Till största delen finansieras den med landskapsmedel. Varje bidragsbeviljande instans i Norden har riktlinjer för vilka aktiviteter som är bidragsberättigade. Till den åländska fria bildningen hör förutom de två bildningsförbunden Arbetarnas bildningsförbund och Ålands bildningsförbund även Medborgarinstitutet, Ålands folkhögskola, Ålands musikinstitut, Ålands ungdomsförbund och ett antal andra föreningar som från och till också erbjuder bildningsverksamhet åt sina medlemmar.

Landskapsregeringen har i sitt lagförslag, där bidragen till bildningsförbunden regleras, styrt upp den fria bildningen. Detta för att undvika att samma kurs erbjuds av fler och för att kunna försvara att verksamheterna skall kunna fortsatta även i svårare tider.

Om paragrafen om studiecirklar anses begränsa verksamheten så kommer jag att ta upp den diskussionen med kulturutskottet. I de förberedande diskussionerna mellan bildningsförbunden och landskapregeringen enades vi om att studiecirklarna i huvudsak skulle riktas till medlemmar i förbundens medlemsföreningar.
Att antalet medlemmar skall vara just fem har vi inte diskuterat särskilt inom landskapregeringen. Det fanns med i förslaget från den arbetsgrupp där båda bildningsförbunden ingått i.

Britt Lundberg ( c )
vicelantråd med ansvar för utbildning- och kultur