Strandnäs skola

Strandnäs skolas ledningsgrupp vill ha kvar 1-9 skolan. Tack för det beskedet. Vid budgetbehandlingen i november 2006 beslöt fullmäktige att frångå målsättningen1-9. Frågan vi politiker måste ta ställning till är om vi vill ha olika system i våra skoldistrikt.

Innan vi kan ta ställning till det behöver vi veta hur man upplever 1-9 skolan i Strandnäs - vad tycker personalen, eleverna och föräldrarna? Överväger fördelarna nackdelarna? Jag har själv barn i Strandnäs skola och har inget att klaga på. Som förälder är det viktigaste att ens barn trivs och är trygg och får en bra undervisning. De enda klagomål som nått mig rör schemat. Elever börjar elva, treor som inte har eftis slutar ofta tolv och ett vilket gör att de har långa ensamma eftermiddagar. Om det beror på att skolan blivit för stor, vet jag inte. Lärare har beklagat sig över att det är långt till ledningen eftersom verksamheten är uppdelad i två byggnader något som också framkommer i utvärderingen som gjorts. Vid senaste stadsfullmäktigemöte ledde debatten om skolpolitiken till att ärendet återremitterades för att de berörda inte involverats. Nu skall lärare och all skolpersonal, elever och föräldrar förhoppningsvis få ge sin syn på saken. Visar det sig att fördelarna överväger finns ingen orsak att förändra. Reformarbetet och de politiska ambitionerna att utveckla våra skolor de senaste årtiondena har varit otydligt och stött på problem för att man varit dålig på att lyssna på de involverade. Jag anser att det är bättre att man gör det nu, trots att det är sent, än aldrig. Britt Lundberg (c)