Ett stort tack till lantrådet

I slutet av fjolåret hade LR och FGS ett möte för att diskutera det nya landskapsandelssystemet och dess inverkan vid en kommunsammanslagning. Helt kort är det så att vid en eventuell samgång av de tre kommunerna så minskar landskapsandelen för skolan med cirka 560.000 efter fem år.

Kommunministern som var med på mötet medgav att detta var ett misstag i det nya systemet, men missen skulle korrigeras. På ett senare möte där även finansministern var med så bekräftades detta misstag men nu medgavs att det inte var så enkelt att rätta till, så detta skulle nästa landskapsregering få sköta.

I tisdagens Ålandstidningen berättar nu lantrådet att någon sådan effekt det vill säga att landskapsandelen minskar inte ska uppstå. Hur detta nu blivit möjligt att korrigeras så här snabbt är både mirakulöst och imponerande. I sin utredning var Siv Sandberg mycket tydlig med att samgångsunderstödet bara räcker till de extrakostnader (löneharmoniseringar, system, skyltar etcetera) som uppstår vid samgång och att på sin höjd en ytterst liten del kan användas till ex byggnation.

Nu föreslår lantrådet att samgångsstödet kan användas till ett nytt kommunhus. Självklart finns det stöd att erhålla om man bygger ett passivhus, men kan det vara så att merkostnaden för ett passivhus är så pass stor att den i stora drag motsvaras av stödet?

Men i alla fall, ett par av de större problem som FGS haft så löstes elegant av lantrådet vilket vi tackar för. För att undvika missförstånd, så visst Katrin, kan du bekräfta detta? Ett ja eller ett nej räcker utmärkt.

Roger Höglund

Kommunstyrelseordförande Finström