Stökigt kring nya körkorslagen

Få områden har varit lika omdebatterat som den nya körkortslagen. När lag- och kulturutskottets betänkande presenterades i lagtinget i onsdags blev debatten också yvig. Utskottet har gjort ganska omfattande tillägg i lagstiftningen vilket till viss del vållade huvudbry. Förutom rent teoretiska frågeställningar höjdes ögonbryn för att utskottet använt begreppet ”hen” i sitt betänkande. Infrastrukturminister Veronica Thörnroos varnade för sin del att några av omskrivningarna som utskottet gjort kan leda till ett så kallat motiverat yttrande från EU och därefter böter som kan uppgå till 20.000 euro per dag!