Stöd till MISE pensionärer

Centerstyrelsen beslöt gå vidare med förslaget om att uppmana samtliga centerpolitiker inom MISE-kommunerna att verka för att egenpensionärer som enbart lyfter pension från FPA skall få sin årliga grundavgift till MISE sänkt.

” Vår rekommendation, att sänka årsavgiften med åtminstone 50 euro, grundar sig på vetskapen om att en fungerande avfallshantering med miljön i fokus förutsätter en bättre förståelse bland allmänheten om behovet av att få MISE att fungera på ett optimalt sätt” förklarar partiordföranden Veronica Thörnroos.