Stärkt självstyre tryggar Åland

Åland och dess självstyrelse behöver bättre självförtroende. Vi ska vara starka i sak och ödmjuka i ton. Vår demilitarisering och neutralisering är unikt i ett oroligt Europa och tryggar vår vardag. Framgång i detta arbete kräver ständig kommunikation och närvaro i internationella och nationella sammanhang. Vi ska stärka självstyrelsen för att säkerställa att ålänningarnas vardagsliv fungerar på svenska.

Vi skapar långsiktigt hållbar ekonomi och tar ansvar. Intäkterna ska täcka kostnaderna och skapa utrymme för nödvändiga och framåtriktade investeringar. Det kräver tydliga prioriteringar, kurage samt förmåga att lyssna på och förstå de behov som ålänningarna har. Arbetsplatser över hela Åland är ständigt första prioritet.