Sommarting om maten vi odlar

Alla måste ha mat men det har blivit allt svårare att producera livsmedel på ett ekonomiskt hållbart vis. Läget är på sina håll desperat och alla söker lösningar på den finansiella härdsmälta som drabbat primärnäringarna. Detta berör hela Åland, alla företagare och hur vi vill och kan fortsätta utveckla självstyrelsen. Åländsk Center ägnar därför årets sommarting åt denna bransch som borde vara stark men på många sätt är skör. Även Nya Åland har lyft frågan om jordbrukets överlevnad på ledarplats. 

För att sprida så mycket ljus som möjligt kring detta inleder Ålands producentförbunds ordförande Tage Eriksson med en allmän överblick med fokus på framtiden. Dessutom har vi bjudit in Johannes Dahlman från Dahlmans, Johannes Snellman (ÅCA), Christer Söderström (Orkla/Chips), Tord Sarling från ÅTH samt Fredrik Lundberg från Ålands fiskare för att berätta om utmaningar och möjligheter inom deras respektive områden. Med deras sakkunskap som grund garanterar vi en givande och framåtinriktad diskussion efter presentationerna.

Tid: söndagen den 14 augusti kl 14-16.
Plats: Uffe på Berget

Vi bjuder på fika och Ålandspannkaka.
Varmt välkomna!
Styrelsen

Anmälningar till centern@lagtinget.ax eller per telefon/SMS till Jörgen Pettersson, tel. 0457 313 56 40.