Självständighetsretoriken är en bluff!

De som jobbar för självständighet säger att det är ett slutmål för Åland och att man på vägen dit skall utveckla självstyrelsen. Det här upplever jag att är en bluff!

Vill man utveckla självstyrelsen behöver man skapa goda relationer.

För att lyckas måste Åland visa seriositet och kompetens och tydligt formulera vad man vill och varför.

Finland skall känna att man tryggt kan överlämna ett ansvarsområde till ålänningarna. Finland skall ju dessutom kompensera Åland genom att öka klumpsumman när Åland tar allt större ansvar.

Att en självständighetsrörelse skall kunna bidra till ökad självstyrelse övergår mitt förstånd.

Hur skulle "Helsingfors" reagera om en åländsk regering förhandlar genom att säga "Vi vill att Finland överlämnar beslutande rätten på maximalt antal områden och så snart ni släppt ifrån er tillräckligt kommer vi att bryta med er!" Det kommer inte att leda till någon utvecklad självstyrelse!

Vilket äktenskap skulle fördjupas om ena parten säger att skilsmässa är målet?

Centern arbetar i den anda som omnämns i förarbetet till självstyrelselagen nämligen att utveckla självstyrelsen så långt det är möjligt utan att bli en självständig stat. Att överta behörighet kommer också att leda till utökad förvaltning. Övertagandet är inget självändamål utan skall utgå ifrån vad som är bäst för ålänningarna och samhällets utveckling.

Att utvecka självstyrelsen innebär att arbeta i en riktning. Att bygga upp ett självständigt Åland innebär något helt annat. Det borde tydliggöras.

Britt Lundberg ( c )