SEMINARIUM: Nu förbereds tvångssammanslagning av skärgårdens och landsbygdens kommuner. Vad betyder det i praktiken?

Frågeställningar för kvällen:

Hur påverkar  en ny storkommun människor i vardagen?

 Hur passar storskaliga lösningar in i ett småskaligt samhälle?

Hur ser lagstödet ut för kommunsammanslagningar?

Finns det andra vägar att välja?

 

Landskapsregering har som mål att till år 2022  tvinga samman 15 av de åländska kommunerna  till 3 storkommuner.  Kvällens information och diskussion tar sin avstamp i det lagförslag som nu är ute på remiss. Hör kommundirektör Ewa Danilesson, skärgårdsbon / företagaren  Jenny Nylund och lagtingsledamot Harry Janssons reflektioner. Vad händer när man tar bort den kommunala självstyrelsen? Finns det andra lösningar? Det finns tid för frågor och diskussioner.

 Del 1

Ewa Danielsson , Jenny Nylund och  Harry Jansson 

Kaffe och mingel

Del 2

Inleds med  frågor/svar dialog mellan panelen och publiken och avlutas med—”en annan väg”— av lagtingsledamot Runar Karlsson och socialkuratorn Annika Hambrudd.

Moderator: Christian Dreyer

TID:        3 april klockan 18.30

PLATS:    Lagtingets auditorium, Strandgatan 37 i Mariehamn

ARRANGÖR:   Åländsk Center

           

VARMT VÄLKOMNA!

 

Meddela gärna senast  den 2 april på centern@lagtinget.ax om du vill delta i evenemanget.