Samma skatt på Åland som i Finlan

I onsdags handlade det om ändringar i samfundsbeskattningen som gör att bolag beskattas med samma procent på Åland som i Finland. Finans- och näringsutskottets ordförande
Jörgen Pettersson presenterade ett betänkande och sade bland annat att ”det här lagförslaget är ett resultat av beslut Finlands riksdag tog i december, i fjolårets elfte timme. Där beslöts att bolag ska beskattas med 20 procent medan samfällda förmåner ska betala 28 procent i skatt. Som bekant pågår ett arbete i Finland och på Åland med att återskapa konkurrenskraften för hela landet. I det ingår att hålla så låga bolagsskatter som möjligt. Avsikten är att göra det intressant att driva företag och därmed skapa arbetsplatser. Tillväxt och välfärd och trygghet börjar med jobb.”