Regeringen säger upp avtalet om elhybridfärjan

Idag beslöt regeringen att säga upp avtalet med konsortiet, bestående av Ansgar Ab och Finlands färjetrafik Ab, om färjetrafik mellan Svinö och Mellanholm.

– Regeringens linje är att skapa flexiblare lösningar för skärgårdstrafiken, till exempel genom att se över möjligheterna för en tunnel till Föglö. Härmed följer vi den linje som majoriteten i lagtinget vill se, säger lantrådet Veronica Thörnroos (C).

Regeringen bedömer att lagtinget inte kommer att bevilja medel för elhybridfärjan, och det står sedan tidigare klart att infrastrukturen som krävs i vilket fall som helst blir kraftigt försenad.

Moderat Samling för Åland, som ingår i regeringen, ställer sig inte bakom dagens beslut utan skulle vilja att avtalet i stället omförhandlades.

– Det här var en av knäckfrågorna i regeringsförhandlingarna, och vi har varit tydliga med vår linje. Därför röstade vi mot beslutet i regeringen idag, säger minister Annette Holmberg-Jansson som understryker att Moderat Samling ändå fortsätter i regeringen:

– Vi har bedömt riskerna och möjligheterna kring projekt Västra Föglö annorlunda. Men i övrigt är vi överens om vilken politik som krävs för att utveckla Åland.