Nytt stöd för hållbart skogsbruk

Lagtinget behandlade ett lagförslag om stöd till hållbart skogsbruk som vunnit stöd av ett enhälligt finans- och näringsutskott. I kölvattnet av det öppna hörande som utskottet stod värd för konstaterade ordförande Jörgen Pettersson att ”det är precis med skog som med annat samhällsbygge. Det gäller att i alla lägen tvinga sig själv att inta barnperspektivet. Genom att sköta om de små plantorna försäkrar man sig om att i framtiden kunna skörda de friska träden och förvandla dem till produktivt virke. Om det öppna hörandet sade Pettersson: ”det var väldigt lyckat och jag tycker instrumentet kunde användas oftare, särskilt när det gäller frågor av större allmänintresse. Vi bygger vårt samhälle tillsammans och allt måste inte ske bakom lyckta dörrar. Jag uppfattade från det öppna hörandet att branschen fick säga sitt, att förvaltningen förklarade tydligt och att de åhörare som kom deltog i diskussionen. Sådan kan man egentligen aldrig få för mycket av.”