Den nya regeringen tar form

Torsdagen den 17 november tar Centers partistyrelse ställning till resultatet av de nu pågående regeringsförhandlingarna. Den 25 oktober gav styrelsen sitt första klartecken till de då kända riktlinjerna för Åländsk Centers medverkan i den nya landskapsregeringen.
Nu kommer paketet tillbaka till styrelsen med förslag om såväl fördelning av poster som förslag till handlingsprogram. Ifall Center-styrelsen säger ja kan förmodligen sossarnas Gunell utses till lantrådskandidat redan nästa vecka. Säger däremot Center-styrelsen nej till det föreslagna upplägget, uppstår förstås frågetecken om hur processen ska gå vidare.

Harry Jansson
Partiordförande