Ny fiskelag godkänd

Europeiska unionens fiskekontroll ska i fortsättningen vara ännu mer närvarande även för åländska yrkesfiskare. Det är resultatet av en ny lag som passerade lagtinget i onsdags. Alla inser att byråkratin egentligen blir för omfattande men tvingas ändå bita ihop. Reglerna är en konsekvens av mindre nogräknade nationers överfiske. Under utskottsbehandlingen framkom att ingen fiskart i dag är överfiskad norr om Gotland. Här kan alltså finnas möjligheter till utkomst för den flitige!