Nu öppnar vi Parkgatan för biltrafik, utan bumpers.

I dessa tider då folk börjar bli miljömedvetna kan det inte vara rätt att 2000 Mariehamnare som bor i södra stan måste köra bil genom vår stadskärna för att komma igenom vår härliga stad. Det måste vara vettigare att biltrafiken slussas direkt ut mot östra utfarten.

För detta behövs inga ingrepp i den fredade parken vid Tullarns äng. Det enda vi i stort offrar är några kvadratmeter från Kuriatkins åkrar. Det är också hög tid att börja förprojektera för utbyggnad av underjordiska bilparkeringar, så att vi får bort en del av biltrafiken från stadens centrum gatorna. Många Mariehamnare vill bo bekvämt, centralt med hiss, balkong och underjordisk bilparkering. Utan att förstöra stadsbilden borde vi idag tillåta byggnader på upp till 6–8 våningar. Nu öppnar vi Parkgatan - om fyra år vid nästa val kanske vi kan öppna Dahlbergsleden.

Jag är för förnyelsebara energiformer och raka trafiklösningar

Läs mer på, www.blomster.ax

Bjarne Blomster (c)

Lagtinget nr. 70

Stadsfullmäktige nr. 593