Minskning av utsläpp från fiskodlingar

I Ålands radios miljödebatt hävdade jag att utsläppen från fiskodlingar minskat de senaste åren. Den uppfattningen delades inte av Karl-Erik Williams fs. I en insändare skriver han ” utsläpp av fosfor från fiskodling år 2002 var 22 ton, utsläppen 2005 var 28 ton alltså en ökning med 27%. Var finns förbättringen?”

Jag anser att tre år är en för kort tid (2002-2005) för att på ett relevant sätt kunna bedöma alternativt utdöma huruvida en näringsgrens miljöförbättrande åtgärder är bra eller dåliga.

Utsläpp av fosfor från fiskodlingen var 1994 41 ton och 2005 28 ton. Statistik över specifik fosfor belastning ger samma indikationer 1993 10,12 mot 6,09 2005.

Fiskodlarna har gjort ett bra jobb med att minska sina utsläpp. Naturligtvis finns i den branschen, som i alla andra, förbättringsmöjligheter. Att säga annat vore konstigt.

Miljön är allas ansvar - den som är felfri kasta första stenen.

Veronica Thörnroos, c lagtingskandidat nr 65