Till minnet av Ålandsvännen Fälldin

I dag, den 24 juli år 2016, nås vi av beskedet att Thorbjörn Fälldin lämnat den jordiska tillvaro han i nittio år varit med och byggt upp. Sitt farväl tog han i hemmet i Ramvik, den plats som gav honom styrka och skapade insikt i det vanliga liv som de flesta människor lever. Han kämpade för folks vardag och rätt att så lokalt som möjligt sköta sina egna angelägenheter. Thorbjörn Fälldin var Centerpartisten som krossade det socialdemokratiska maktväldet då han blev statsminister år 1976 och gjorde Sverige högerstyrt för första gången på fyrtio år. Han gjorde mycket mer och var dessutom en varm Ålandsvän ända in i det sista. Åländsk Center hörde också till dem som skickade gratulationer i samband med 90-årsdagen som inföll tidigare i våras.

En av dem som blev god vän med Thorbjörn Fälldin var tidigare lantrådet och mycket mer, Ragnar Erlandsson. Han hyllar Fälldin för dennes stöd i många olika sammanhang, Nordiska rådet inte minst. Särskilt väl minns Erlandsson sommaren 1982 då Thorbjörn Fälldin i egenskap av statsminister och Centerbas förlade hela svenska Centerns stora sommarmöte till Åland och Kastelholm.

”Det gjorde han för att han redan då tyckte det blev lite väl vänstervridet i Almedalen på Gotland där socialdemokraterna huserade”, säger Erlandsson.

Mötet på Åland blev succéartat och blev en bra avspark mot landstingsvalet år 1983 då Centern vann tio mandat.

Thorbjörn Fälldin bodde på landet men var hemstadd överallt. Som statsminister hade han att hantera en av de största politiska kriserna Sverige någonsin genomlevt då den kärnvapenförsedda ryska ubåten U-137 grundstötte i Blekinge år 1981. När allt var som allra mest spänt fick Fälldin ett samtal från ÖB som undrade vad han skulle göra med uppgifterna att två fartyg enligt radarbilderna avvikit från en sovjetisk flotta och stävade mot Sverige, oklart varför.

”Häll gränsen”, var det kärva svar som Fälldin levererade. Efteråt erkände han dock:

”Aldrig har jag känt mig lika ensam som då.” (På Youtubeklippet nertill kan man se Thorbjörn Fälldin berätta om denna händelse.)

Åländsk Centern förenar sig i hyllningarna av det livsverk som Thorbjörn Fälldin åstadkommit och vi sänder våra tankar till alla efterlevande och de många vänner som nu förlorat en viktig del av sin vardag. Här finns en fyllig beskrivining av det Fälldinska livsverket i Svenska Dagbladet.

/Jörgen Pettersson