Mats Löfström ordnar möte med regeringsbildarna

Lantrådet Camilla Gunell och vice lantrådet Roger Nordlund har idag tillsammans med Mats Löfström träffat regeringsbildarna Juha Sipilä, Alexander Stubb och Timo Soini för att lyfta de frågor som är viktiga för Åland