Människorna bygger Åland

Den enskilda människan är utgångspunkten för Centerns samhällsbygge. Vi vill ha ett Åland där vi möter varandra med respekt, där alla är lika inför lagen och där ingen lämnas utanför. Centern är ett utvecklingsorienterat borgerligt parti med rötterna djupt i den åländska myllan.

Vi är övertygade om att fortsatt utveckling av Ålands självstyrelse är det bästa sättet att förbättra och stärka vårt samhälle. Vi tror på individens förmåga och vår politik utgår från att varje ålänning förväntas ta eget ansvar samtidigt som närsamhället självklart har beredskap att hjälpa och stötta när det behövs.

Centern kommer alltid att trygga basfunktionerna vård, omsorger och utbildning över hela Åland. Åland ska vara en trygg plats att bo och leva på, vilket fordrar omtanke om vår unika natur och miljö samt en ansvarsfull ekonomisk politik och effektiva strukturer i offentliga sektorn.

Vi vill göra kloka långsiktiga investeringar och driva Åland ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart. Vi vill ta hand om vår natur och miljö och vårda den för kommande generationer. Nu krävs det krafttag för ett bättre klimat, god miljö och grön tillväxt där vi brukar och förvaltar, inte förbrukar och förstör.

För att förverkliga målen behövs ett framgångsrikt åländskt näringsliv som genererar arbetsplatser och skatteinkomster. Vi ser gärna ett nära samarbete mellan samhället och näringslivet i större gemensamma utvecklingsprojekt. Vi vill också satsa på ny miljövänlig teknik där Åland kan bli ett föregång­sland.

Centern har stor respekt för den enskilda människan och den demokratiska processen. Vi arbetar för att staden, landsbygden och skärgården ska utvecklas harmoniskt tillsammans för ålänningarnas bästa. Vi eftersträvar djupa diplomatiska kontakter med Helsingfors och omvärlden för att utveckla självstyrelsen.

CENTERN ÄR EN GARANT FÖR:

  • att svenska språket och självstyrelsen alltid försvaras och utvecklas!
  • att näringslivets förutsättningar gör våra företag konkurrenskraftiga!
  • att Åland aktivt deltar i arbetet att stoppa klimat- och miljöhoten!
  • att vård, omsorger och utbildning alltid har högsta prioritet!
  • att ålänningarnas skattepengar används rättvist och omdömesgillt!
  • att den enskilda människans röst blir lyssnad till och respekterad!