Lagtingsgruppen hörde om hemmastudier

Till veckans onsdagsmöte kom representanter för de allt vanligare hemmaundervisarna för att informera om sin verksamhet. Alla länder i Europa har liksom Åland läroplikt till skillnad mot skolplikt som finns i Sverige och Tyskland. I dag på Åland finns ett trettiotal hemmastuderanden som lämnat Sverige för att flytta till Åland.