Körkortslag tillbaka till lag- och kulturutskottet

Den nya körkortslagen passerade inte lagtinget den här gången heller. Lag- och kulturutskottet kom i sitt betänkande med ganska många förändringar i lagtexterna men beslöt till sist att återta ärendet för en ny utskottsbehandling. Återigen är det främst EU-rättens tvingande karaktär som lett till tolkningsproblem och oklara besked.