Jörgen tar plats i Nordiska rådet

Åländsk Centera lagtingsgrupp har valt Jörgen Pettersson till partiets nya namn som ersättare i Ålands delegation till Nordiska rådet. Efter två år på posten avböjde Harry Jansson omval med hänvisning till partiledarskapet och behovet av att på allvar ta itu med arbetet inför alla val åren 2014 – 2015.

Jörgen är synnerligen väl lämpad för uppgiften att representera Åland inom det nordiska. Han har en gedigen erfarenhet av internationellt arbete och en social kompetens utöver det vanliga. Jag är ytterst glad över att han åtar sig uppdraget.

Uppdraget som ersättare för de två ordinarie ålänningarna i Nordiska rådets parlamentariska arbete är av blandad natur. Ibland handlar det om att delta i de stora sessionerna vår och höst och ibland inhopp i något av utskotten.

- Det må stämma att det nordiska ibland känns mera som en familjär tillställning än blodigt allvar men som kontaktskapande och framför allt samarbetsfrämjande organ är Nordiska rådet oslagbart. För oss ålänningar är det dessutom ett fantastiskt tillfälle att lära känna ledande nordiska politiker, understryker Harry Jansson.Jörgen tar plats i Nordiska rådet